Zaščita zaposlenih z odsesovalnim sistemom

40
Odsesovalni sistem

V našem kraju so odprli novo podjetje, ki se ukvarja z varjenjem in brušenjem kovinskih materialov. Nisem seznanjena, kaj natančno počnejo, a v lokalu s hitro prehrano sem poslušala dva delavca. Pogovarjala sta se o tem, da bodo začeli z nameščanjem novega sistema za odpraševanje in odsesavanje prahu. Pravita, da je trenutno nameščeni sistem že zastarel in da verjetno vpliva tudi na zdravje delavcev.

Drobni prah je za zaposlene ob dolgotrajni izpostavljenosti lahko nevaren. Zbolijo lahko za dihalno-pljučnimi boleznimi in dolgotrajnimi okvarami dihalnega sistema. Odsesovalni sistemi so zato v takšnih podjetjih nujno potrebni za zaščito in ohranjanje zdravja delavcev, ki vsakodnevno delajo v takšnih razmerah.

Verjetno za podjetje to ni najcenejše, a v zdravje zaposlenih se prav gotovo splača investirati na dolgi rok. Vodstvo podjetja na ta način zaposlenim tudi pokaže, da jim je mar za njihovo zdravje, delavci pa so zato na delovnem mestu bolj zadovoljni in produktivni.

Menjava odsesovalnega sistema

Kmalu je podjetje, ki dobavlja odsesovalne sisteme, prišlo v naš kraj. Zadolženi so tudi za montažo in redno vzdrževanje teh sistemov ter morebitne intervencije, če bi prišlo do kakšnih večjih napak in bi te ogrožale zdravje delavcev.

Mobilen odsesovalni sistem
Mobilen odsesovalni sistem je primeren tako za odsesavanje prahu kot dima.

Slišala sem, da so odsesovalni sistemi kar velik in naporen projekt. Najprej je bilo potrebno stare naprave strokovno odstraniti, nato pa namestiti nove. A prav gotovo bodo zaposlenih po nekaj dneh težavnega dela zaradi menjave odsesovalnega sistema pozabili na zaplete in uživali v bolj čistem zraku ter bolj zdravem delovnem okolju.

Mobilni in centralni odsesovalni sistemi

Mobilni odsesovalni sistemi z eno ali dvema rokama se uporabljajo za odsesavanje oziroma filtriranje tako prahu kot tudi dima pri vseh aktivnostih, kjer so prisotni delavci. Pri centralnih odsesovalnih sistemih pa gre večinoma za odsesavanje suhega prahu, ki nastaja pri varjenju, brušenju ali rezanju raznih snovi. Naprava je sestavljena modularno, zato jo lahko nadgrajujemo po zahtevnosti in potrebi glede odsesavanja.

V prvi vrsti mora biti prav gotovo zdravje delavcev in varno delovno okolje. Za podjetje pa je pomembno tudi to, da je možno upravljanje z avtomatsko regulacijo.